RING OSS - 08-420 028 64

Takläggare Vallentuna

RING OSS - 08-420 028 64

Om oss

S.O Tak & Bygg ebjuder företags- och privatkunder trygg takläggning i Vallentuna. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap. Vi lämnar alltid ett väl utfört arbete efter oss. Därför kan du, som kund, alltid känna dig trygg när du anlitar oss. Äger du ett byggföretag och bygger nya fastigheter? Eller är du villaägare eller medlem i bostadsrättsförening i Vallentuna?

Då ska du anlita oss.

Vi har certifikat och högsta kreditvärdighet

            Takläggare Sollentuna har högst kreditvärdighet enligt Bisnode  

Alla våra takläggare innehar certifikat för "Trygg plåt och tätskikt" (Icopal) och vi arbetar alltid på ett fackmannamässigt sätt med alla våra tak. Förutom det har vi en god ekonomi och högst tänkbara kreditvärdighet enligt Bisnode, och det har endast 2% av landets företag. Vi är ett takläggningsföretag som är berättigade till ROT-avdrag enligt Skatteverket, så att du som är privatkund ska kunna sänka arbetskostnaderna för din takläggning i Vallentuna. 

A. Kvalitetspolicy

För att komma dit - att vi kan erbjuda dig takläggningstjänster av hög kvalitet - arbetar vi efter ett kvalitetsledningssystem som innefattar kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan för byggarbetsplatser, riskbedömningar och egenkontroller. 

Vi snålar inte med våra materialval, utan använder oss av produkter som är bäst och mest erkända och som det går att få tag på. Vi prioriterar hög kvalitet på alla våra tjänster och produkter och strävar efter att vårt arbete ska göra dig som kund 100% nöjd

Med vår kvalitetspolicy vill vi:

  • ge hög kvalitet på alla våra tjänster
  • ha fokus på våra kunders önskningar
  • hålla våra utlovade tidsplaner
  • ständigt förbättra våra arbetsmetoder

B. Miljöpolicy

För oss är det självklart att värna om miljöfrågor. Därför väljer vi produkter och tjänster som ger lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi utvärderar kontinuerligt allt som vi gör och tar ansvar för hur det påverkar miljön och klimatet. Det gör att vi försöker:

  • Minska antalet transporter genom god planering.
  • Minska avfall och minimera spill.
  • Återanvända/återvinna så mycket som möjligt.
  • Använda produkter som är miljövänliga.
  • Källsortera farligt avfall.

C. Arbetsmiljöpolicy

Vårt företag präglas av ett tydligt ledarskap, ett personligt ansvar, vi ser till att uppmärksamma goda resultat gentemot våra kunder och arbetar förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor. Ingen på företaget ska behöva drabbas av fallskada. Vi arbetar för att våra medarbetare inte ska behöva arbeta i farliga miljöer. Vi ser till att ha rätt utbildning för de jobb vi utför, och arbetar aktivt med säkerhetsarbete för alla medarbetare i företaget.